Skip til hoved indholdet
    Hjem Vuggestue og Børnehave Børnehave

Børnehave

Velkommen i børnehaven på Agerholm i Brylle. Agerholm er en Vuggestue og Børnehave beliggende i Brylle - 5 min fra Bellinge og tæt på kommunegrænsen til Odense

Gården Agerholm

Vi bor på en gammel gård, hvor vuggestuen holder til i stuehuset og børnehaven i det, der tidligere var stalde. Det hele er naturligvis renoveret og indrettet til børn, men netop det at vi holder til på en gård, har dyr (geder, høns og kaniner), frugtlund, køkkenhave og i det hele taget et kæmpe udeareal, gør det ganske naturligt for os at tage afsæt i gårdkonceptet og arbejde med ”fra jord til bord”, hvor børnene er en del af livet på gården fra de starter i vuggestuen.

Gården som pædagogisk redskab

Børn i både vuggestue og børnehave inddrages i den daglige pasning af dyrene og er med til at fodre, plukke grønt til kaninerne, lukke hønsene ud og ind (de går frit på legepladsen hele dagen), samle æg, muge ud osv. De er med i køkkenhaven, hvor hver gruppe – også vuggestuen – sammen med skolen, har sit eget stykke jord, hvor der sås, plantes, passes og høstes.

Fra jord til bord

Vi bruger afgrøderne til maddage, laver æblemost, syltetøj, frugtgrød, koger suppe på en nyslagtet hane og meget, meget mere.
Vi har to lækre bålpladser: den ene tæt ved huset og den anden nede ved vores skurvogn. Begge bålpladser er flittigt i brug til madlavning, varm kakao, pandekagebagning og hvad vi ellers finder på. Der er en særlig stemning omkring et bål og børnene bliver fortrolige med at omgås ilden med respekt.

Der er året rundt altid mange udendørs praktiske gøremål på en gård og vi prioriterer at have
børnene med i arbejdet så vidt det overhovedet er muligt. Vores pædagogiske praksis tager, som det fremgår af ovenstående, naturligt udgangspunkt i årets gang på en gård samt i hverdagens rutiner.

Værdierne er vigtige

Det er vigtigt for os, at landsbyordningens værdier hele tiden er i spil og bærer det pædagogiske arbejde i hverdagen, således at alle børn føler sig som en værdifuld del af et fællesskab, at alle børn oplever sig mødt med respekt og at vi fortsat som personale reflekterer over vores praksis, således at vi hele tiden også sikrer udvikling og læring for alle ud fra det enkelte barns udviklings-niveau.

Læring igennem hele dagen

Vi arbejder hver formiddag gruppeopdelt til og med frokost. Hver gruppe har en månedlig
maddag, går i gymnastiksalen ca. hver 3. uge, går i skoven og meget andet.
Her tilrettelægges aktiviteter, som sikrer, at alle børn kan være ligeværdige medspillere på trods af forskellige forudsætninger, da pædagogerne arbejder målrettet med det enkelte barns læring. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at læringsbegrebet er meget bredt og til stadig refleksion i personalegruppen. Vi sidestiller ikke læring med undervisning i klassisk forstand, hvor børnene skal kunne noget bestemt på et givet tidspunkt, men ud fra en overbevisning om, at alle børn gerne vil udfordres ”tilpas” og udvikle sig.

Aktiviteter

Aktiviteterne kan være rollespil, dialogisk læsning, lege som udfordrer motorikken, lave en lille teaterforestilling, opleve og finde ting i naturen, bruge kroppen på forskellige måder, rime og rigtig meget andet. Vi laver kreative ting ude og inde, vi følger årstiderne og pynter op i børnehaven. Grupperne har dagligt samling før frokost.

Planlagte aktiviteter prioriteres højt, men det samme gør alle hverdagens rutiner – både ude og inde. Der er meget læring og kvalitet i samvær om dyrefodring, borddækning, oprydning, tage tøj af og på, den frie leg på legepladsen... – alle de ting som foregår igen og igen og dagligt.

Indendørs

Vi har dukkekroge, motorikrum, bibliotek, danserum, kreativt værksted og fællesrum. Vores mange kvadratmeter gør, at børnene altid har mulighed for at trække sig tilbage og være i en mindre gruppe, hvad enten der skal være fuld fart på eller der er brug for lidt fred og ro.

Brylle Landsbyordning

Tobovej 43, Brylle
5690 Tommerup

Telefon:

brylleskole@assens.dk

Nyttige links