SFO

SFO

Vi byder jer og jeres barn velkommen i Brylle Skoles SFO - "Åndehullet" - og håber, at I må få en god tid her.

Legende børn

Tiden i SFO er børnenes fritid.

Hver dag byder på en vifte af forskellige, mere eller mindre voksen-styrede aktiviteter, børnene som udgangspunkt frit kan vælge imellem.

Børnene har medindflydelse i forhold til de aktiviteter, der tilbydes, og det er frivilligt for dem at deltage i disse.

Børnenes frie leg spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe venskaber og forståelse for hinandens forskelligheder, og vi ønsker at understøtte og styrke/udvikle børnenes frie leg i trygge og kendte rammer.