Skip til hoved indholdet
    Hjem Fælles information Vores værdier

Vores værdier

Brylle Landsbyordning er værdibaseret og vores værdier er grundlæggende i hele Landsbyordningens hverdag

Landsbyordningens værdier er vedtaget af medarbejdere og fællesbestyrelse maj 2012:

  • Gensidig respekt
  • Tryghed
  • Udvikling
  • Alles ret til et godt fællesskab

 

Herunder kan du se vores fine film om landsbyordningen - den giver et rigtig godt billede af, hvad du kan forvente af dit barns hverdag her hos os.

 

Vores værdier

Tryghed er en grundlæggende værdi hos os.

Ikke for stor og ikke for lille

Vi har ca. 140 elever fordelt på 7 klasser. Dvs. mellem 15 og 25 børn i hver klasse. Det er en rigtig god størrelse i forhold til at eleverne kan danne kammeratskab i klasserne. Omvendt er vi ikke større, end at den enkelte elev bliver set. Her kender alle hinanden, og vi fejrer eks. alles fødselsdag i forbindelse med morgensang.

Gode overgange fra børnehaven - og igen til overbygningsskolen

Vi har et rigtig godt samarbejde med børnehaverne om overgangen til Skole. Før eleverne starter, får de mulighed for "Prøveskole". Vi tilrettelægger flere dage i foråret forud for skolestarten, hvor eleverne stille og roligt introduceres til stedet, børn og voksne og livet i skole og SFO. I løbet af børnehavetiden vil de opleve fælles aktiviteter med skolen, ligesom børnehaverne ofte besøger skolen for at lege og blive trygge ved omgivelserne. 

Overgangsmøder mellem personalet er med til at sikre en tryg overlevering, så viden om barnets udvikling går videre til skolen. Dermed kan vi fra skolelivets start understøtte barnets potentialer og eventuelle udfordringer. 

Tallerupskolen i Tommerup St. er overbygningsskole for Brylle Skole. Allerede i 4. klasse startes relationsarbejdet mellem de to skoler. Gennem aktiviteter og fælles arrangementer introduceres eleverne til de kommende kammerater og den nye skole, som de rykker til fra 7. klassetrin.

Vi er en skole i stadig udvikling. Vi arbejder løbende med udvikling af vores pædagogiske metoder samt tilpasser undervisningen til Folkeskolens nye fælles mål.

Vi går ind for gensidig respekt i alle relationer: Elev/elev Medarbejder/medarbejder Elev/medarbejder Medarbejder/forældre Medarbejder/samarbejdspartnere

Alle har ret til at være en del af et godt fællesskab. Det betyder bl.a., at alle skal drage omsorg for hinanden og skal yde sit bedste for at alle har det godt.

Brylle Landsbyordning

Tobovej 43, Brylle
5690 Tommerup

Telefon:

brylleskole@assens.dk

Nyttige links