Skip til hoved indholdet
    Hjem Fælles information Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen

Brylle Landsbyordning har en fælles bestyrelse, der ifølge Styrelsesvedtægten består af 2 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet og 5 forældrerepræsentanter fra skoledelen, 2 medarbejderrepræsentanter fra den samlede medarbejderstab og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

Herudover deltager skolens/landsbyordningens leder og dennes stedfortræder i møderne samt afdelingslederen for dagtilbuddet. Ingen af disse repræsentanter har stemmeret.

Kontakt formanden

Claus Schultz Damsted

Telefon: 60895525

Mail: clausschulzdamsted@gmail.com

Princip for brug af digitale medier

Princip for ekstraordinær frihed

princip for åben skole og dagtilbud

Princip for elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

Princip for fællesarrangementer i skole og dagtilbud - herunder ekskursion og lejrskole

Princip for fritagelse for skolegang ifm eliteidræt og musik

Princip for hjemsendelse af elever efter uhensigtsmæssig adfærd

Princip for klassekasser

Princip for lektier

Princip for salg af lodsedler

Princip for samarbejdet mellem forældre og vuggestue-børnehave-skole-sfo

Princip for SFO

Princip for skader og erstatning

Princip for sundhed

Princip for sundhed - definition af særlige lejligheder

Princip for time- og fagfordeling

Princip for uddeling af materialer i klasserne fra foreninger o.a. samt besøg i klasser af udefra kommende gæster

Princip for udlån af Brylle Skoles lokaler til klassearrangementer

Princip for undervisningens organisering og UUV

Princip for vikardækning

 

Referater af Fællesbestyrelsesmøder i skoleåret 2023/2024

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 115- 16-08-2023.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 116 - 21-09-2023.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 117- 24-10-2023.pdf

 

Referater af Fællesbestyrelsesmøder i skoleåret 2022/2023

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 105 - 11-08-2022.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 106 - 20-09-2022.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 107- 31-10-2022.docx.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 108 - 24-11-2022.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 109 - 12-12-2022.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 110 - 24-01-2023.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 111 - 01-03-2023.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 111a - 27-03-2023.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 112 - 20-04-2023.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 113 - 23-05-2023.docx.pdf

Referat af Fællesbestyrelsesmøde nr. 114 - 13-06-2023.pdf

Forretningsorden for fællesbestyrelsen i Brylle - revideret maj 2020.pdf

Brylle Landsbyordning

Tobovej 43, Brylle
5690 Tommerup

Telefon:

brylleskole@assens.dk

Nyttige links