Skole

Skoleudviklingssamtale

En skoleudviklingssamtale er en lovpligtig samtale mellem skole og administration.

Samtalerne skal afholdes en gang om året og formålet er at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Indholdet i samtalerne er med til at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel.