SFO

Mål og indholdsplaner

Pædagogik er en særlig faglighed, der sammen med undervisningsdelen har stor betydning for barnets dannelse og læring. De fleste børn går i SFO efter skoletid og vi ser barnets fritid som en meget vigtig del af den samlede tid, de bruger her på skolen. Det er vigtigt at børnene føler, at de holder fri. Så når vi igennem bevidst pædagogisk arbejde udfordrer dem, arbejder vi også på deres læring, mens de skal nyde at bruge tid på at lege og tage del i de aktiviteter, vi har – og bliver det vanskeligt, så er vi voksne dem, der hjælper og støtter dem på vej. Mål- og indholdsbeskrivelsen for Brylle Skoles SFO skal mere konkret synliggøre det pædagogiske arbejde og de indsatsområder, vi arbejder med. Synliggørelsen af vore mål ser vi også som en væsentlig del af samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre.

Mål og indholdsplaner er under udarbejdelse :-)