SFO

Tavlen

På gangen ved SFO lokalet hænger en magnettavle, hvor alle børn har deres brik med billede på.

1. Når barnet kommer om morgenen flyttes brikken hen på ”kommet”.

2. Når skoledagen slutter, flytter barnet brikken hen på den aktivitet, det ønsker at deltage i.

3. Når barnet hentes, flyttes brikken tilbage til ”hjem”.

Det skulle gerne give alle et bedre overblik over fordeling af børn på aktiviteterne.