Landsbyordningen

Fællesbestyrelsen

Brylle Landsbyordning har en fælles bestyrelse, der ifølge Styrelsesvedtægten består af 2 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet og 5 forældrerepræsentanter fra skoledelen, 2 medarbejderrepræsentanter fra den samlede medarbejderstab og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

Herudover deltager skolens/landsbyordningens leder og dennes stedfortræder i møderne samt afdelingslederen for dagtilbuddet. Ingen af disse repræsentanter har stemmeret.