Information

Tryghed

Tryghed er en grundlæggende værdi hos os.

2 piger på bænk foran skolen

Ikke for stor og ikke for lille

Vi har ca. 140 elever fordelt på 7 klasser. Dvs. mellem 15 og 25 børn i hver klasse. Det er en rigtig god størrelse i forhold til at eleverne kan danne kammeratskab i klasserne. Omvendt er vi ikke større, end at den enkelte elev bliver set. Her kender alle hinanden, og vi fejrer eks. alles fødselsdag i forbindelse med morgensang.

Gode overgange fra børnehaven - og igen til overbygningsskolen

Vi har et rigtig godt samarbejde med børnehaverne om overgangen til Skole. Før eleverne starter, får de mulighed for "Prøveskole". Vi tilrettelægger 3 dage i foråret forud for skolestarten, hvor eleverne stille og roligt introduceres til stedet, børn og voksne og livet i skole og SFO. I løbet af børnehavetiden vil de opleve fælles aktiviteter med skolen, ligesom børnehaverne ofte besøger skolen for at lege og blive trygge ved omgivelserne. 

Overgangsmøder mellem personalet er med til at sikre en tryg overlevering, så viden om barnets udvikling går videre til skolen. Dermed kan vi fra skolelivets start understøtte barnets potentialer og eventuelle udfordringer. 

Tallerupskolen i Tommerup St. er overbygningsskole for Brylle Skole. Allerede i 5. klasse startes relationsarbejdet mellem de to skoler. Gennemaktiviteter og fælles arrangementer introduceres eleverne til de kommende kammerater og den nye skole, som de rykker til fra 7. klassetrin.