Fælles information

Skolehaven

Brylle Skole og Agerholm er sammen om at passe skolehaven, som er placeret midt mellem skolen og Agerholm i bunden af Agerholms grund. I fællesskab gøres skolehaven klar til såning, den passes og høstes. Børnene - store som små er med i processen.

Som institution det er vores etiske overbevisning at jorden og naturen er værdifuld, og noget vi skal passe på. Derfor har vi valgt at oprette en køkkenhave i samarbejde med Brylleskole. Køkkenhaven, eller ”Skolenhaven”, er vores pædagogiske redskab til at formidle viden om jorden og planter, i børnehaven og vuggestuen.

I skolehaven er børnene med i hele forløbet fra såning til spirring, til lugning, til vanding, til høstning og til sidst madlavning eller fodring af dyrene. Dette giver børnene det ideelle læringsrum, ved at alle sanser er i spil og de har mulighed for at tilegne sig erfaringer, på deres eget niveau. Det er såvel motorisk, som sprogligt og socialt.

Derudover er børnene, gennem skolehaven, med til at skabe noget som kommer fælleskabet til gode. Der er ikke noget som får selvværdet til at spirer, som når man er deltager og bidrager til fællesskabet.       

Skolehaven er også set som et fælles tredje med Brylle skole, der er med til at skabe sammenhæng og styrke relationer.

Skolehaven gøres klar til såning